Dobite tisto o čemer razmišljate, če želite ali ne.

Če v glavnem razmišljate o tem česar si ne želite, dobite to.
Če v glavnem razmišljate o tem kar si želite, dobite to.

Stavka sta preprosta in zares delujeta. Če ne verjamete, si narišite svojo časovno črto in se spomnite kakšnega pomembnejšega dogodka v vašem življenju, ki je bil odvisen samo od vas. Nakup stanovanja, avta, partner/ka, nova služba. Sedaj pomislite kaj se je dogajalo prej v vaših mislih. Ali ste imeli najprej željo,idejo…? Nekaj časa ste jo negovali v mislih (mislili) in potem je prišla priložnost ali situacija, ki vam je uresničitev omogočila. Dobili ste v roke kakšno ponudbo,oglas. Srečali ste simpatično osebo. Še bi lahko našteval. Potem je bila naprej samo stvar realizacije.

Kaj to pomeni za vodenje in poslovno okolje?

Vprašajte se o čem razmišljate vi in vaši sodelavci. Kakšna je klima v podjetju?
(beri o čem zaposleni večinoma razmišljajo)
Vsak človek, sodelavec je sicer sam svoj kreator prihodnosti. Vi kot vodja mu lahko samo omogočate primerno okolje in dajete smernice glede prihodnosti. Skupina sodelavcev pa kreira celotno prihodnost podjetja.

S čim lahko vplivamo na sodelavce

Vizija

Vizija usmerja misli vseh sodelavcev v isto smer. Več glav, več misli v isto smer, hitreje pridemo do željenega cilja.

  • Ali imate osebno vizijo zase, vizijo za podjetje?
  • Ali jo vsi sodelavci poznajo?
  • Kakšen odnos imajo do te vizije?
  • Ali vidijo kakšna je njihova vloga v tej viziji v pozitivni luči?

Odnosi in klima

Če imamo občutek, da smo del ekipe, smo uspešni, da osebno rastemo, prispevamo in v podjetju vlada medsebojno spoštovanje bomo vsekakor bolj pozitivni. Kako se počutimo v delovnem okolju vpliva na naše razmišljanje.

  • Kakšni so medosebni odnosi v podejtju?
  • Ali se medsebojno spoštujete in podpirate?
  • Kakšen je odnos do napak?
  • Ali je vsem omogočeno, da prispevajo k uspehu?
  • Ali se prispevki dovolj cenijo?

To so vse vplivni faktorji, ki ustvarjajo pozitivno klimo in pozitivno razmišljanje.

Dobite tisto o čemer razmišljate, če želite ali ne.

Kaj lahko naredimo za izboljšanje

Vizija , Poslanstvo

Če še nimate vizije, poslanstva je zelo priporočljivo, da ju čimprej naredite,zapišete.
Pa ne v svoji glavi. Verjamem, da jo imate vsi v svoji glavi, drugače ne bi dosegli to kar ste.
Zapišite jo. Naj jo spoznajo vsi zaposleni. Morda nekaterim ne bo všeč. Vendar, če je všeč večini bo ta misel prevladala. Negujte to misel koletkivno in ostali se bodo počasi prilagodili ali pa odšli.

Vrednote

Drugače rečeno kodeks vedenja. Pravila igre. Spoštovanje, entuziazem, odkrita komunikacija, točnost….
Tudi odrasli rabimo meje in pravila. Bolje se počutimo. Dajejo nam varnost, občutek, da delamo nekaj prav.
Poskrbite, da se bodo s pravili seznanili vsi. Pravila se morajo spoštovati 100%. Glede pravil mora biti 100% konsenz. Če ena oseba krši pravila, jih bodo sčasoma tudi drugi. Potem vse skupaj nima več smisla in ustvarja se negativna klima obrekovanja in obtoževanja. Raje imejte manj in se tega res 100% držite.

Način vodenja

1.Delegiranje , cilji

Ali je vsem jasno kam gremo, kakšna je njihova vloga in naloga? Ali znate na pravi način predajati cilje in naloge. Delegiranje je pomembna veščina,ki jo mora osvojiti vsak vodja. Delegiranje morate prilagoditi znanju in motivaciji sodelavca. Premalo zahtevna naloga ali preveč zahtevna naloga sodelavca demotivira. S tem zopet ustvarjate negativne misli.

2.Ali znate pohvaliti in pravilno grajati?

Pohvala je najcenejša motivacija. Koliko in na kakšen način pohvalite sebe in vaše sodelavce?
Graja je najbolj nevarna za uničevanje pozitivne klime v podjetju.
Grajamo vedno vedenje, hvalimo osebo.

3.Vodenje sestankov in ekipe

So vaši sestanki učinkovtiti in kratki. Se na koncu sklene dogovor, zaključek ali se samo pogovarjate in ni nobenih konkretnih skelpov in konkretnih zadolžitev.
Znate reševati ali preprečevati konfliktne situacije v ekipah. Z vašo umirjenostjo, nevtralnostjo ste lahko odličen mediator.

To je samo nekaj možnosti za ustvarjanje dobrega razmišljanja v podjetju, ki bo dalo boljši rezultat in uspeh. vplivnih faktorjev je še mnogo,mnogo več.
Bivši direktor podjetja WD40 Garry Ridge je marsikaj od tega kar sem napisal pojasnil v knjigi, ki jo toplo priporočam.

Dobite tisto o čemer razmišljate, če želite ali ne.

Ne čakajte lotite se vsaj ene od omenjenih točk.
Če želite pri tem pomoč, sem na voljo.

Andrej Plevnik