Prodaja

Kako izboljšati učinkovitost vašega prodajnega osebja in povečati prodajo?

Ste samo “izdajalci”  produktov ali svetovalci?

 

Prodaja predvsem pomeni razumevanje potreb kupca. Ugotavljanje kaj želi moj sogovornik in koristi, ki jih ima od moje ponudbe.
V zadnjih 19 letih sem na več kot 200 trening dnevih različnim strankam pomagal izboljšati prodajni uspeh.
Rezultati trningov so: večja prodaja, boljši izkoristek obiskov strank, povečanje dodatne prodaje, zadovoljni kupci, boljša motivacija prodajalcev,..

Teme, ki jih obravnavamo so prilagojene vam. Razumem tudi ozadje panog in se prilagajam.
Kakšna so vaša vprašanja?
Veselim se našega prvega dialoga.

 

Trening

Zaključevanje prodaje

Namen

Povečati veselje do prodaje in povečanje prodajnega uspeha
Razviti prodajne in komunikacijske spretnosti
Zgraditi sposobnost pogajanja in prezentiranja

Ciljna skupina

Vsi sodelavci, ki so aktivno vključeni v prodajni postopek
Sodelavci, ki prodajajo v trgovinah
Sodelavci, ki so na terenu
Izkušeni in mladi prodajalci ,ki se želijo naučiti ali nadgraditi svetovalne prodaje

Nabor vsebin

 • Kaj je osnovni namen in cilj prodaje, prodajne funkcije
 • Samomotivacija in proaktivno delovanje
 • Učinkovito upravljanje s svojim časom
 • Osebna priprava na prodajo in pogajanja
 • Odkrivanje potreb stranke s pravilnimi vprašanji
 • Samozavesten nastop / govorica telesa
 • Prodajna retorika in predstavitev koristi za stranko

 

 • Pogajanje – sposobnost prepričevanja drugih
 • Učinkovita telefonska komunikacija
 • Obravnavanje ugovorov, izgovorov in negativnosti
 • Zagovarjanje cene
 • Zaključek prodaje
 • Obravnavanje z reklamacij
 • Vzpostavitev in negovanje osebnega odnosa s stranko

Način dela

 • Praktično usmerjen trening
 • Vaje, igre vlog
 • Analiza in usposabljanje mastermind na praktičnih situacijah
 • Prenos teorije v prakso s cilji in poročanjem udeležencev
 • Osebno svetovanje in coaching
 • Mastermind in osvajanje najboljših praks

 

Potrebujete mojo pomoč?

Vašo prihodnost oblikujete ZDAJ!