Vodenje

  Ali veste kaj ste oz. kaj želite postati?   Vodja, šef, manager, leader?

  1. Kakšen je danes ustrezen način upravljanja s kadri?
  2. Je moj slog še vedno primeren?
  3. Vodenje v klasični linijski organizaciji,vodenje v matrični organizaciji?
  4. Kako dvigniti motivacijo v podjetju? Kako razvijamo dobre vodje/menedžerje?
  5. Kakšne izzive prinaša mlada generacija?
  6. Menedžerji ali vodje: kakšna je razlika med njimi?

Na izobraževanjih o vodenju, coaching razgovorih in drugih oblikah svetovanja rešujemo številne izzive vodenja, ki nam jih zaupate lastniki, direktorji.

Kakšna so vaša vprašanja?
Veselim se našega prvega dialoga.

 

Trening

Vodenje in upravljanje s spremembami

Namen

Razvoj uspešnega in prepričljivega vodenja
Povečevanje zavzetosti za delo
Prilagajanje vodenja s situacijskim slogom vodenja
Dvig storilnosti

Ciljna skupina

Mladi talenti, na novo  izbrani za vodje ali že  izkušeni vodje,
ki želijo osvežiti ali nadgraditi svoje znanje.

Nabor vsebin

  • Predpogoji za uspešno vodenje
  • Pomen odnosa do sebe kot vodje
  • Upravljanje s spremembami
  • Upravljanje s časom in storilnost
  • Prepričljivo voditeljsko vedenje
  • Kako vplivam na druge
  • Motiviranje in spodbujanje dialoga s sodelavci

 

 • Pogajanje – umetnost prepričevanja drugih
 • Metode motiviranja
 • Načela vodenja
 • Pohvala in priznanje
 • Upravljanje z ekipami
 • Tehnike vodenja sestankov

Način dela

  • Praktično usmerjen trening
  • Vaje, igre vlog
  • Analiza in usposabljanje mastermind na praktičnih situacijah
  • Prenos teorije v prakso s cilji in poročanjem udeležencev
  • Osebno svetovanje in coaching
  • Mastermind in osvajanje najboljših praks

 

Potrebujete mojo pomoč?

Vašo prihodnost oblikujete ZDAJ!