Treningi v poslovnem okolju

Prenos iz prakse v prakso

Dolgoletne izkušnje iz vodenja, prodaje, coachinga, treningov  združujem z najnovejšimi dognanji iz pozitivne psihologije, vodenja, nevroznanosti…

To vam zagotavlja največji možni uspeh pri prenosu znanj v prakso.  To priznavajo tudi moje stranke.

 

g.Andrej je eden izmed redkih trenerjev, ki zna pritegnit pozornost. Še posebej so mi bile dragocene teme o samomotivaciji, delegiranju in vodenju spodbujevalnih razgovorov. Treningi so potekali tekoče in po planu kar mi je bilo še posebej všeč!

Rok Zlodej

prokurist, Prevent Halog d.o.o.

Trening vodenja in Andreja kot trenerja priporočam. Ima zelo praktičen pristop. Mojim sodelavcem je pomagal, da bolje nastopajo in premagujejo tremo v podobnih situacijah.V ekipi , ki jo vodijo udeležneci treninga sedaj vlada boljše vzdušje. Andreju se vidi , da ima veliko praktičnih izkušenj.

Marko Gombač

direktor, Result d.o.o.

Andrej je izredno hitro navezal osebni stik z nami in zaradi tega smo se hitro sprostili. Vso tematiko je predstavil na »user- friendly« način in ne kot težko berljivo teorijo.
Osebno mi je najpomembnejše spoznanje, da obstaja krog prodaje in zakaj je vsak del prodajnega kroga pomemben.Po treningu prezentiranja so moje prezentacije boljše.
Andrej je poln energije in obenem prijetna oseba. Vidi se, da ima ogormno izkušenj na svojem področju. Pri svojem delu je avtentičen.

Uroš Šepec

produktni vodja, Halcom d.d.

 

Trening je stalen proces napredovanja k jasno definiranem cilju

Pri učinkovitem treningu delamo postopoma tako, da se vsak naslednji korak nadgrajuje s predhodnim.
Rezultate vedno znova preverjamo skupaj. Največji uspeh dosežemo, ko pri procesu sodelujejo nadrejeni.
Učinkovit trening je podprt z intenzivno spodbudo vaših notranjih sodelavcev in nas trenerjev.
Povezava s prakso ,spremljanje procesa, povratne informacije, preverjanje uspeha so temeljni sestavni deli treninga.
Treningi vsebujejo praktične primere in veliko interaktivnega dela in ne predavanj.

 

Pri delu uporabljam metode

Poslušanje, spraševanje, usmerjanje, motiviranje, popravljanje in stabiliziranje.