Coaching in svetovanje

Kaj je coaching

Po definiciji Mednarodne federacije coachev (International Coach Federation – ICF, ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo klienta do lastnega miselnega procesa in razvoja.
Pri coachingu coach pomaga klientu, da sam najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.
Posameznikom pomagam najti nove poti pri zahtevnih situacijah. Še posebej takrat, ko so zaradi katerega koli razloga »prepuščeni sami sebi«.

Pri coachingu želim klientu omogočiti čim boljši izkoristek njegovih že razpoložljivih potencialov ter pridobitev profesionalnosti in samozavesti pri premagovanju težkih poslovnih situacij.

 

 

Pri poslovnem coachingu so v ospredju cilji in strategije podjetja

V ta namen se pogovorimo o konkretnih potrebah posameznika in se dogovorimo za konkretne cilje.
Cilj coachinga je pomagati posamezniku, da spozna svoje vire za samopomoč. Posamezniku pomagam, da si razvije strategije, nove boljše vzorce vedenja in pridobi izkušnje za učinkovito soočanje in reševanje izzivov pri delu.
Izhodišče za coaching je medsebojno spoštovanje, sprejemanje in zaupanje.
Pri spremembah stojim posamezniku ob strani.
Trenutne poslovne situacije zahtevajo od posameznika vedno več. Coaching pripomore k osebnostni rasti, stabilizira in gradi osebnost, izboljša kompetence pri vodenju in medosebni komunikaciji.

 

Pri delu uporabljam metode

Metode NLP coachinga (INLPTA),
Metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar),
Teorije zavedanja odnosov (Relationship awareness theory – SDI®),
Numerologija
Acess bars
Mindfulness

Andrej ima veliko izkušenj, je iskren in oseben. Spremenil mi  je pogled na sodelavce in odnose znotraj podjetja. Odprl mi je oči, da nismo vsi enaki, hkrati pa je potrebno sprejeti vsakogar tkašnega kot je. Moji odnosi poslovni in privatni so boljši. Hitreje dosegam cilje.

Priporočam delo z Andrejem saj je zelo izkušen hkrati prijazen,zabaven in zaupanja vreden.

Blaž Zajc

Komercialni vodja servisnih naročil, Energoplus d.o.o.

Bilo je super obnoviti stvari, ki jih načeloma vemo. Zelo mi je bilo všeč to, da ste mi znali tudi na moja vprašanja direktno konkretno odgovoriti, oziroma dati direktne odgovore na ugovore, ki sem jih omenila. To sva debatirala nedavno tudi na uri coachinga kar je bilo res super, super.

Silvija Repas

I-ROSE

Sem tudi trener kot vi. Res je, da se tudi jaz dostikrat ujamem v kako zanko. Dobil sem potrditev ali počnem nekaj prav ali ne. To sva predebatirala tudi med coachingi. Kar se pa tiče vas kot predavatelja/coacha/trenerja mi je všeč to, da ste praktik, da govorite iz svojih izkušenj.

Drago Bukvič

Direktor, IZZA

Po treh srečanjih, ki sem jih opravil pri coachu – trenerju Andreju, sem dobil odgovore na vprašanja kaj če! Kaj če me je oviral pri radikalnem ukrepanju, ki pa je bilo nujno potrebno, da postavimo podjetje na zdrave temelje in damo ljudem motiv, poslu polet in lastniku potrebno zadovoljstvo. Toplo priporočam vsem, ki vedo, da vsega ne znamo sami in da naj vsak dela tisto, kar najbolje zna. Andrej nedvomno izjemno razume osebno in poslovno komunikacijo, ki je temelj motiviranega tima, sklepanja pogodb in končne realizacije.

Uroš Oštir

Lastnik podjetja, Prolog d.o.o.